Investujte s námi chytře s výnosem až 8,9 % p.a.

Aktuálně:
Zajištěné dluhopisy REZIDENCE Kudrnova 8,9|2026

TOVÁRNA Fulnek


Seznamte se s naším největším projektem na Moravě

Vyhledáváme zajímavé investiční příležitosti

Aktuality

934 mil. Kč

hodnota našich projektů

+ 23 %

meziroční růst hodnoty portfolia nemovitostí

více než 1 300

investorů nám důvěřuje

3+2

očekávaných akvizic na rok 2024

Co děláme

Investiční skupina Vci se zaměřuje na investice do nemovitostních, firemních a jiných zajímavých projektů. Cílíme především na český trh a na projekty, které nám dávají smysl nejen z ekonomického pohledu, ale i z pohledu inovativního. Jiný rozměr našeho investování nacházíme též v ekologickém přístupu, dlouhodobé udržitelnosti a vzájemné synergii projektů.

V oblasti financí sdružujeme volný kapitál, ten investujeme přímo do projektů s velkým potenciálem růstu.

Investice

Investiční příležitosti vyhledáváme zejména v segmentu malých a středních firem (tzv. SME) a nemovitostí různého rozsahu. Svůj zájem směřujeme především do projektů z oblasti ekologie, energetiky a surovinových zdrojů (recyklace), které nám pomáhají naplňovat naši dlouhodobou vizi o udržitelném ekonomickém a ekologickém rozvoji firem, měst a obcí. Rádi využíváme oborové či lokální synergie našich projektů tak, aby se ve svém rozvoji navzájem podporovaly.

Nemovitostní projekty zpracováváme od prvotních analýz, projektové přípravy až po realizaci, kdy nemovitosti následně dlouhodobě provozujeme nebo prodáváme.

Finance

Vytváříme volný kapitál sdružováním finančních prostředků od bank, fondů, investorů i fyzických osob, který investujeme do námi pečlivě vybraných převážně českých firem a projektů s velkým potenciálem růstu.

 

Pro firemní a nemovitostní projekty hledáme nejvhodnější formu financování (nejčastěji investiční mix).  Díky tomu dosáhneme co nejvyššího výnosu pro investory a optimální způsob financování projektu s příznivým rozložením rizika. Tím efektivně zhodnocujeme volné finanční prostředky a zároveň podporujeme růst perspektivních projektů.

Neváhejte nás kontaktovat

Ať hledáte investora, máte zajímavou investiční příležitost, hledáte pracovní nebo kariérní příležitost nebo máte zájem o některý z našich projektů.

Projekty

Případové studie

O nás

Jsme česká investiční skupina. Působíme především v oblasti investic do nemovitostí, firem a též poskytujeme vybrané finanční služby. V rámci svého investičního portfolia zajišťujeme financování a podílíme se na strategickém řízení jednotlivých projektů.

 

Nejsme největší ani nejstarší investiční skupina, ale svou práci děláme více než 15 let poctivě a s láskou.

Tvoříme, rozvíjíme, budujeme a investujeme.

Jdeme si vlastní praxí ověřenou cestou a je to vidět na desítkách našich úspěšných projektů.

 

Více než 15 let zkušeností

První společnosti, které jsou nyní součástí holdingové struktury  byly založeny v letech 2005-2008 jako společnosti určené pro vybrané projekty. Od té doby jsme zrealizovali mnohé projekty a prošli si spoluprací s různými subjekty.

V roce 2019 se začala psát nová historie jednoduše přímo pod značkou investiční skupina Vci.

Zde se plně soustředíme na naše vize v oblasti investic do nemovitostí a firem.

Naše vize vyústily v rozšíření aktivit v oblasti nemovitostí vedle Středočeského kraje i na Moravu.

Kontaktujte nás