V našem portfoliu nemovitost tvoří pevný pilíř. Jedná se o budovu určenou k dlouhodobému provozování. Je umístěna na strategickém místě (roh Dolního náměstí) v obci Odolena Voda. Aktuálně je pronajímána komerčními nájmy a má vysoký potenciál dalšího rozvoje, a to především ve smyslu vestavby nájemních bytových jednotek.

Ke konci roku 2015 jsme tuto nemovitost koupili do skupiny Vci. V rámci objektu byly nevhodně pronajímány tři obchodní jednotky a velká prodejna nebyla obsazena vůbec, na pozemku stála nepoužitelná ruina. V roce 2016 došlo k demolici části zchátralého objektu, následně proběhla dostavba a změna dispozic druhé části objektu včetně sklepních prostor. Celkově se podařilo dlouhodobě pronajmout 100 % možné podlahové plochy celého objektu.

V druhé fázi plánujeme využít i půdních prostor pro vestavbu cca 8- 12 bytových jednotek. Dle plánu se bude jednat o bytové jednotky s dispozicí 2+kk až 3+1.

Nemovitost je aktuálně provozně stabilní se ziskem. Rozšíření v rámci druhé fáze plánujeme na r. 2025. Nyní připravujeme studii využití prostor. Celý objekt chceme citlivě v této etapě zrekonstruovat a dále rozvíjet. Projekt U Tvrze je investičně velmi úspěšně provozovanou nemovitostí byť již dnes patří k těm menším. Tento projekt jednoznačně dokládá, že rozhodující je kvalita a efektivita, ne jeho rozsah. 

V posledních pěti letech se obsazenost blíží ke stabilním 100 % s ROA kolem 8 %. Závazky bance jsou z více než 1/3 splacené.

Z historie objektu U Tvrze

Kořeny hlavního objektu jsou dohledatelné v katastru, respektive v územních mapách již koncem 17. století. Na Dolním náměstí se jedná o jeden z významných historických a dosud dochovaných objektů, což naznačují kvalitní valbové či vanové klenby v interiéru.

Objekt U Tvrze byl původně budovou panského statku, který přímo náležel k samotné Tvrzi. Před 40 lety ještě neexistovala ulice pod Tvrzí a k objektu náležela ještě druhá správní budova mezi historickou Tvrzí a dnešním objektem čp. 48. V 80 letech při celkové "asanaci" bývalého cukrovaru a statku byly tyto budovy zbourány a vznikla nová ulice Pod Tvrzí.

 

Březen 2021 aktuální stav - část budovy je po rekonstrukci, část rekonstrukce čeká

 

Vizualizace dalšího rozvoje

zdroj dobové fotografie: kronika Odolena Voda