35 000 m2 podlahových ploch a jejich synergie

7. 7. 2021

Aktuálně jen v Moravskoslezském kraji spravujeme podlahové plochy o výměře cca 25 000 m2. V horizontu dalších 3-5 let plánujeme navýšit vlastněné a spravované podlahové plochy o dalších cca 10 000 m2.

Samotná výměra však pro nás není to nejdůležitější, podstatnější je skladba využití podlahových ploch. 

Z hlediska dlouhodobého působení investiční skupiny Vci v dané lokalitě je strategicky vhodné rozvíjet plochy nemovitostí variabilně v širším spektru jejich funkčního využití, což následně podporuje i všestranný rozvoj regionu.

Funkční struktura využití podlahových ploch

Při plánování urbanismu lokality je důležité neopomenout žádný z potřebných funkčních celků. Dle dlouhodobých zkušeností se jako nejvhodnější jeví rozčlenění využití funkčních ploch v širších lokalitách na následující čtyři kategorie o zhruba stejném poměru- rezidenční, výrobně-skladovací, komerční celky a občanská vybavenost.

Pro náš záměr vytvoření vyváženého portfolia pronajímaných ploch považujeme za ideální jejich zastoupení z cca 20 % rezidenčními projekty, z cca 25 % výrobně-skladovacími plochami a z cca 55 % komerčními prostory. 

Do největší kategorie komerčních ploch pak zahrnujeme obchodní, kancelářské a jiné běžné komerční prostory (obchody a služby), dále pak občanskou vybavenost nebo jiné veřejné funkce (např. sportoviště, konferenční prostory, zdravotnictví apod.). 

Rezidenční projekty jsou zastoupeny zejména nájemními byty o ploše cca 45 – 65 m2 ve vyšším standardu. Byty budou nabídnuty k pronájmu zejména managementu firem působících v našich nemovitostech. Příkladem je budova bývalého hotelu Zlatý kříž, která bude  rekonstruována s vestavbou zmíněných nájemních bytových jednotek, či rezidenční projekt Slunečná ve městě Odry.

Takovéto synergické propojení různých kategorií pronajímaných ploch v rámci našeho portfolia považujeme za efektivní a stabilní.

Do výrobně-skladových prostor zahrnujeme zejména drobnou výrobu s podlahovou plochou do cca 1 000 m2 pro zavedené firmy i dnes populární start-upy, kterým umíme nabídnout podmínky pro jejich růst. Skladové prostory pak využívají zejména malé a střední lokální firmy či e-shopy. 

V neposlední řadě je v okolí nemovitostí plánován dostatek veřejných a obslužných ploch včetně ploch pro parkování, které jsou v dnešní době zásadní. Ty však do struktury ploch nezapočítáváme.

 

Aktualni struktura podlahovych ploch Budoucí struktura podlahovych ploch

Naše cíle

Mimo to, že se po dalších zajímavých příležitostech stále „rozhlížíme“, nemusí být cíl 35 000 m2 ploch v plánovaném horizontu 5 let konečný a věříme, že ani nebude. 

Nespouštíme však ze zřetele,  jak jsme již avizovali i v jiných článcích, např. v tom o pobočce Morava a Slezsko , že je pro nás velmi důležité takové rozčlenění  struktury využití ploch, aby se vytvořil celek se vzájemným synergickým efektem. Například, pokud máme konkrétní výrobní podlahovou plochu, přičleníme k ní i plochu komerční ve formě zázemí a dalších služeb, ale i byty pro pracovníky daných firem. Řeťezení návazných funkcí v dané lokalitě, jejich synergie, přispívá k dlouhodobé udržitelnosti jednotlivých projektů.

Již v průběhu akvizic nemovitostí plánujeme jejich budoucí využití, a to zda zůstanou sloužit svému účelu, např. k provozování hotelu, nebo budou přebudovány na nový funkční celek. Záměr je doprovázen přesným naplánováním, které zohledňuje aktuální i budoucí synergické efekty a zde je třeba přesně plánovat i v čase tedy aktuální i budoucí synergie.

Většina realizovaných ploch projde v následujících 3-5 letech revitalizací a změnou využití, dosáhneme tak rostoucího a zároveň stabilního nemovitostního portfolia, a přispějeme i k obecnému rozvoji lokality.