Dokončení akvizice hotelu Zlatý kříž

28. 6. 2021

Na konci června se investiční společnost Vci stala oficiálním vlastníkem objektu bývalého hotelu Zlatý kříž ve Fulneku na severní Moravě. Byla tak dovršena akvizice, která probíhala od září minulého roku. Celý proces byl záměrně naplánován na několik měsíců, které jsme využili pro přípravu projektu stabilizace a navazující kompletní přestavby nemovitosti.

V rámci přípravy celkové rekonstrukce proběhla důležitá jednání s dotčenými orgány, kdy jsme předjednali schválení našeho záměru dle vypracované studie. Na základě připomínek byla dopracována architektonická studie projektu a vyhodnocení celkové ekonomiky a technického řešení přestavby objektu. Dále byly provedeny podrobné sondy a zjištění stavu aktuálních konstrukcí. Předcházíme tak nevítaným překvapením a nevyjasněným otázkám před samotnou realizací, tedy i koupí nemovitosti.

Zajištění objektu a proces stabilizace

Objekt hotelu jsme kupovali ve značně zanedbaném stavu, byl odpojen od inženýrských sítí, plný odložených věcí, ale i odpadu a někdy si ho také pro přespání vybírali bezdomovci. Již v průběhu akvizice tak probíhalo rozsáhlé vyklízení budovy, intenzivní čištění odpadu a došlo i k zajištění bezpečnosti a zamezení návštěv nezvaných hostů.

Zároveň probíhá zprovoznění vybraných prostor, které nejsou náročné na rekonstrukci, jako jsou garáže nebo sklady. Dalším krokem je zpětné připojení sítí. 

Cílem zprovoznění vybraných prostor je postupné obsazení objektu nájemníky. 

Jejich pronájem pomůže stabilizovat ekonomiku projektu před realizací kompletní rekonstrukce budovy. Předpokládáme, že projektová příprava a získání stavebního povolení potrvají cca 1,5 roku. Do té doby poslouží příjmy z pronajatých prostor ke krytí nákladů spojených s financováním a provozem nemovitosti. 

Z hotelu bude Rezidence pod zámkem

Jak jsme již informovali, budova bývalého hotelu Zlatý kříž najde své nové uplatnění. Hotel se přemění na Rezidenci pod zámkem s nájemními byty. Umístění objektu v širším centru města v klidové zóně přímo vybízí k jeho využití pro bydlení. Navíc projekt synergicky navazuje na naše další aktivity v okolí s plochami pro komerční a výrobně-skladovací využití a vhodně tak doplní naše nemovitostní portfolio, o kterém jsme psali v tomto článku. 

Objekt plánujeme doplnit v přízemí prostory pro malou komerci vhodnými pro danou lokalitu.