Trojdomí z 19. století se nachází v jižní části náměstí Komenského, v samém centru města Fulnek. Objekty tvoří celkem tři řadové bytové domy, ze kterých jsou dva vlastněné investiční skupinou Vci. Jedná se o bytové domy se 4-6 bytovými jednotkami a v parteru umístěnými komerčními prostory. Všechny domy mají potenciál dalšího rozvoje především v umístění dalších bytových jednotek. Projekt zapadá do našeho dlouhodobého záměru provozovat v lokalitě Fulnecka soubor nemovitostí k nájemnímu bydlení, rozvíjet je výstavbou nových bytových jednotek.

Etapy projektu trojdomí

1. etapa 

Koupě nemovitostí proběhla na začátku r. 2022, na kterou bezprostředně navazuje provozní a ekonomická stabilizace. Pronájmem maximálního množství bytových a nebytových prostor získáme potřebnou ekonomickou stabilizaci a dostatek času pro přípravu projektu celkového rozvoje s cílem využití maximálního potenciálu trojdomí.
Budovy jsou v různém technickém stavu, jeden dům je určen k celkové rekonstrukci, jeden po  částečné starší rekonstrukci, další s interiéry ve fázi hrubé stavby. Nevyužité podkrovní prostory obou krajních domů skýtají možnost vestavby dalších bytových jednotek.

V případě těchto objektů navíc respektujeme jejich historickou hodnotu, protože jsou součástí městské památkové zóny.

2. etapa

Druhou etapou rozvoje bude přístavba části objektu čp. 95 a využití podkroví všech domů vestavbami dalších bytových jednotek, v parteru pak zprovoznění všech komerčních prostor a dokončení rekonstrukce všech bytových jednotek spolu se zkvalitněním společných 

prostor. V celkovém konceptu chceme také snížit energetickou náročnost jak pasivními
prvky, tedy zateplením (v částech kde to bude možné) a výměnou oken, tak 

aktivními prvky (FVE, tepelná čerpadla a další …).

Lokalita a město 

Fulnek se nachází v zajímavé oblasti mezi Olomoucí a Ostravou. Je velmi dobře dopravně dostupný, situovaný u sjezdu z dálnice D1. V lokalitě je velký zájem o nájemní bydlení, a to nejenom díky ve městě působícím firmám, ale i blízkým výrobním zónám v Kopřivnici, Studénce, Mošnově i vzdálenější Ostravě s velmi dobře zajištěnou kyvadlovou dopravou.