Akvizice dvou činžovních domů ve městě Fulnek

4. 2. 2022

V lednu 2022 jsme dokončili přípravu akvizice dvou činžovních domů v samém centru města Fulnek. Jsou zde celkově právní vztahy velmi komplikované, a proto očekáváme, že jednání budou probíhat ještě několik měsíců až do samotné koupě. 

Domy sestávají ze 4-6 bytových jednotek a v parteru jsou umístěny komerční prostory. Domy zároveň kupujeme s potenciálem dalšího rozvoje, tedy vestavbou dalších bytových jednotek a vytvoření nových komerčních prostor. Část objektů je v tuto chvíli funkční a z části jsou bytové jednotky také pronajímány. Díky tomu budou ihned po dokončení akvizice generovat příjem z nájmů.

Role v nemovitostním portfoliu 

Tyto bytové domy přesně zapadají do naší strategie dlouhodobě provozovaných nemovitostí. V lokalitě je o nájemní bydlení velký zájem i díky firmám, které ve městě působí. Navíc je Fulnek strategicky umístěn v dosahu dalších výrobně-obchodních zón, jako je Kopřivnice, Studénka, Mošnov nebo vzdálenější Ostrava. I my, investiční skupina Vci, ve Fulneku vlastníme multifunkční areál TOVÁRNA Fulnek a chceme zde působícím firmám poskytnout nájemní bydlení pro jejich zaměstnance.

Etapy projektů

Objekty jsou v různém technickém stavu, jeden po částečné rekonstrukci, druhý je před kompletní rekonstrukcí. V první fázi, po realizaci koupě objektů, se soustředíme na jejich provozně-ekonomickou stabilizaci, protože z tohoto pohledu se oba nachází v zanedbaném stavu. Jako první se tedy soustředíme na plné zprovoznění všech bytových jednotek a úpravy společných prostor.

Souběžně se stabilizací pak budeme připravovat koncepci rozvoje s cílem využití celkového potenciálu budov, vše však s citem pro zachování historické hodnoty tohoto trojdomí. Dokončení první etapy je plánováno cca na polovinu r. 2023.

Ve druhé etapě pak bude následovat samotná realizace celkového rozvoje. Výsledkem bude rozšíření výměr podlahových ploch až o 57 % a  v objektech vznikne  až 18 bytových jednotek a 4 komerčních prostory. Tyto byty vzniknou zejména jako půdní vestavby, zprovozněním komerčních prostor v parteru a dokončením rekonstrukce všech bytových jednotek. Součástí této fáze bude také snížení energetické náročnosti budov díky zateplení či výměně oken. Dokončení celkové rekonstrukce budov je pak plánováno cca na konec r. 2026.