Nová akvizice ve Fulneku: bytový dům Wolkerova

3. 3. 2022

Fulnek nás baví, proto si od velkých akvizic v lokalitě dovolíme “odskočit” k místnímu mikroprojektu. Naskytla se nám příležitost koupit dispozičně zajímavý rozsáhlejší rodinný dům, tedy se nebráníme dalším akvizicím, které postupně realizujeme. Aktuálně jsme dokončili prvotní jednání, byl realizován průzkum nemovitosti, na jehož základě jsme nemovitost na konci února rezervovali. V následujících měsících bude dokončen proces akvizice. Očekáváme, že do konce května by mohlo dojít k převodu v katastru nemovitostí.

Charakter nemovitosti

Tento rozsáhlejší rodinný dům byl dlouhodobě nevyužívaný se zanedbanou údržbou, ale přesto funkční. Jedná se o dvoupodlažní budovu s nádvořím.

Cílový záměr projektu

Tento omšelý rodinný dům plánujeme přebudovat na nájemní bytový dům s 3-4 bytovými jednotkami, který bude řešen ve funkčním a moderním stylu, v nízkoenergetickém standardu poskytující vyšší komfort svým nájemníkům. Současně bude upraven a otevřen i parter domu a dojde k celkové úpravě vizáže  této nemovitosti i jejího blízkého okolí.

Nejprve stabilizace, poté kompletní modernizace 

V první fázi po převzetí nemovitosti bude cílem zprovoznit přízemí domu a jeho pronajmutí. Tímto rychlým řešením bude dům generovat příjem z pronájmu v řádu týdnů po jeho koupi. Současně začneme připravovat projekt celkové rekonstrukce domu s cílem využití maximálního potenciálu nemovitosti. Projekt bude zahrnovat pasportizaci, technický průzkum, přípravu studie rozvoje a samotné stavební řízení.

Ve druhé fázi plánujeme vybudovat 2 bytové jednotky ve 2. NP a tím rozšířit podlahovou plochu domu o více než 50 %. Na pozemku je také řada drobných nezapsaných staveb, které budou odstraněny, dojde i k úpravě parteru a rozšíření parkovacích ploch. V rámci celkové rekonstrukce bude dům zateplen, vyměněna okna a nainstalovány další pasivní prvky, které významně sníží energetickou náročnost budovy od velmi nehospodárné až k modernímu úspornému objektu určenému k nájemnímu bydlení s důrazem na praktičnost a minimální údržbu. 

Budoucí tržní hodnota po celkové rekonstrukci se bude blížit 10 milionům Kč.