Rok 2021 – prostředky v mandátu

8. 3. 2022

Jaro již klepe na dveře, je dobou nových výzev, nových projektů. Než se však pustíme do všeho nového, pojďme nejprve zhodnotit rok uplynulý.

Spravovaný investiční kapitál

Spravovaný cizí investiční kapitál (někdy uváděno jako finanční prostředky v mandátu) jsou finanční prostředky jiných subjektů, které my dlouhodobě spravujeme a zhodnocujeme tím, že je používáme jako investiční kapitál v našich projektech, toť krátce na úvod.

Je to pro nás velmi důležitý finanční ukazatel pokud nechceme pracovat pouze z vlastním kapitálem a kapitálem bank, ale využívat naplno všech vhodných možností financování v různých fázích projektů.

Hodnota námi spravovaného investičního kapitálu v r. 2021 stoupla na 224 mil. Kč. Toto číslo je především vázáno na počet aktuálně realizovaných projektů a nové akvizice. Meziroční nárůst v roce 2021 vs. 2020 činil +24,1 %, což považujeme vzhledem k náladě a ekonomickému vývoji ve společnosti za úspěch.

Co stojí za růstem r. 2021?

Během minulého roku jsme připravovali hned několik akvizic. Část z nich se podařilo zrealizovat, jiné jsou stále ve fázi příprav a budou realizovány v r. 2022. Doba covidová sebou totiž přinesla významné zpomalení všech procesů, což mělo negativní vliv právě na rychlost realizace akvizic. 

Dlouhodobě jsme usilovali o to, aby i drobní investoři měli možnost investovat do našich projektů a tím jim umožnit s námi vydělávat. Toho se podařilo v loňském roce dosáhnout. Posunuli jsme tak strukturu investic více směrem k menším investorům, což byl náš cíl.

Začali jsme spolupracovat s crowdfundingovou platformou, která propojuje drobné investory-fyzické osoby a investiční projekty. Je to moderní, rychlý elektronický nástroj, který se osvědčil i u našich projektů. Tato platforma umožňuje investorům přímo investovat do vybraných projektů, které si dle svého investičního přístupu zvolí.

Od drobných investorů a přímo od fyzických osob investujících do naších projektů jsme v uplynulém roce získali 37 mil. Kč, tento zdroj se podařilo zvýšit takřka o 300 %. Těší nás, že další fyzické osoby nám důvěřují – na což odkazují i uvedená čísla. Naším záměrem je zvyšovat hodnotu přímých investic i bez využití crowfundingové platformy.

Naopak poměr bankovních zdrojů klesl, a to zejména z důvodu procesních na straně bank, které se s covidem velmi zpomalily, leckdy až zastavily.

Významná část projektů je nyní ve fázi akvizic a prvotní stabilizace, kdy pro financování upřednostňujeme především nebankovní zdroje. Současný finanční mix tak vzhledem ke struktuře projektů a jejich fáze realizace dává smysl.

2021-VCI-spravovany-cizi-investicni-kapital

2022 – rok vyšší projektové angažovanosti 

V letošním roce jsme si zejména jako cíl vytyčili dokončení pozdržených akvizic z roku loňského. Dále pak budeme dokončovat přípravy druhých etap rozvoje současných projektů, tedy naroste investiční projektová angažovanost.

Pečlivě sledujeme dlouhodobé i aktuální dění na realitním trhu. Na jeho základě a dalších interních ukazatelích můžeme predikovat růst hodnoty prostředků v mandátu stabilně kolem 25 %, což je samozřejmě pro současné i budoucí investory velmi zajímavá hodnota.

V našem hledáčku jsou však i nové firemní a nemovitostní projekty. Necháme dění volný průběh a počkáme, co nám jarní vítr přinese.