Rozsáhlou budovu v centru obce jsme do svého portfolia koupili v roce 2015. Jednalo se také o problémové aktivum, špatně spravovanou chátrající budovu. Nebyly obsazeny všechny komerční prostory, budova vykazovala nízké výnosy, které nepokryly vysoké provozní náklady.

První výzvou bylo nalezení vhodného investičního mixu, kombinovali jsme úvěr od banky a soukromé finanční prostředky. V návaznosti na zajištění finančních prostředků jsme v roce 2016 začali řešit projekt rozšíření ploch a rekonstrukci objektu. Naším cílem bylo snížení provozních nákladů, proto součástí rekonstrukce bylo v r. 2018 zateplení budovy, díky které jsme dosáhli významných energetických úspor.

Následně došlo k refinancování provedené rekonstrukce investující bankou. Během 3 let provozu jsme navýšili výnosy z pronájmu prostor o 70 % a vrátili se veškeré soukromé investice.

Toto aktivum zůstává v našem portfoliu, nadále ho provozujeme a generuje zisk.

Další rozvoj budovy

V tuto chvíli řešíme další rozvoj, v plánu jsou bytové jednotky citlivě včleněné do vesnického budovy, kterému jsme vdechli novou, moderní duši.

Průběh problémového aktiva:

  • Špatně spravované aktivum
  • Neobsazený objekt
  • Vysoké náklady na provoz

Výsledek projektu:

  • Za 3 roky připraven projekt rozšíření
  • Kvalitní správa nemovitosti
  • Obsazený objekt
  • Snížení provozních nákladů