Čísla na počátku roku 2024

10. 1. 2024

Již tradičně s každým novým rokem vyhodnocujeme, jak se našim investicím dařilo a predikujeme výhled na rok následující. 

Loňský rok se pro nás vyvíjel velmi pozitivně a výhled na letošní rok je také velmi optimistický. Pojďme si rozebrat čísla, která odrážejí růst naší společnosti, a to k 10. lednu 2024.

Hodnota našich projektů vzrostla na 934 mil. Kč

Za tímto nárůstem stojí nové akvizice nemovitostí, dále pak významně přispělo také zvýšení hodnoty výnosových nemovitostí a v neposlední řadě v uplynulém roce i posunutí několika investičních projektů do fáze studie a stavebního povolení, kdy již můžeme určit jejich budoucí hodnotu.

Důležitý pilíř v minulém roce tvořily také firemní projekty.  Úspěšně jsme dokončili několik nových akvizic firemních projektů a dále se také dařilo rozvíjet stávající firemní projekty.

Díky tomuto hodnota našich projektů meziročně vzrostla o 281 mil. Kč, což je růst o 43 %.

Pozn.  Metrice výpočtu hodnoty našich projektů se věnujeme v tomto článku.

Důvěřuje nám více než 1 300 investorů

Přímou nebo nepřímou formou s námi investuje více než 1 300 drobných i větších investorů. Investoři s námi investují do nemovitostních nebo firemních projektů již v řádu desítek tisíc, ale také v řádu stovek tisíc či milionů.

V uplynulých dvou letech jsme se zaměřili na oslovování především drobnějších investorů a tento přístup se nám vyplácí. Investoři si mohou vybrat z přímé investice, investovat prostřednictvím našich dluhopisových emisí, které jsou nejdostupnější formou investic, nebo zvolit přímou investici do vybraných projektů. Již minoritně využíváme i formy zprostředkovaného crowdfundingu přes k tomu určenou platformu.

Aktuálně nás však nejvíc investorů oslovuje napřímo, a to nás velmi těší.

Meziroční nárůst tržní hodnoty portfolia nemovitostí: + 23 %

Za tímto růstem stojí navýšení tržní hodnoty provozovaných nemovitostí, a to zejména díky růstu výnosů z nájemného. Dále je pak tvořen novými akvizicemi.

Pozn. Jak jsme uváděli v článku objasňujícím hodnotu našich nemovitostí, naše portfolio nemovitostí je primárně tvořeno dlouhodobě vlastněnými a spravovanými nemovitostmi v duchu vlastnického developmentu.

3+2 očekávaných akvizic v r. 2024

I v letošním roce budeme intenzivně rozvíjet naše aktivity, které se dle předpokládů rozrostou o další 3 nemovitostní projekty, které máme aktuálně v hledáčku. Jsou to projekty zejména v oblasti Fulnecka, ale aktuálně i v okolí naší mateřské lokality, města Odolena Voda. Díky těmto projektům rozšíříme naše komerční plochy určené k pronájmu a navýšíme počet bytových jednotek nájemního rezidenčního bydlení.

S vysokou pravděpodobností nás také čekají dva projekty z oblasti klasického stavebního developmentu, konkrétně výstavba bytových jednotek a příprava území k výstavbě rodinných domů. V našem pojetí to budou spíše komornější projekty, ale o to zajímavější.

V oblasti firemních projektů pak budeme zejména pracovat na dotažení dvou akvizic, které nejsou velké, ale z našeho pohledu chytré.

Navíc plánujeme dokončení akvizice dvou rozpracovaných firemních projektů, každého v rozsahu cca do 5 mil. Kč. Jeden je z oblasti energetiky, druhý z oblasti strojírenské výroby.

Rok 2023 byl opět velmi dynamický ve svém byznysovém i geopolitickém dění. Podařilo se využít příležitostí, které se nám naskytly, a tak to byl pro nás rok nadmíru úspěšný. Pro letošní rok máme poměrně jasnou představu očekávaných aktivit na poli nemovitostním i firemním. I tak jsme otevřeni novým, někdy i neočekávaným příležitostem, které se nám otevřou, ať již z oblasti rezidenčních či komerčních nemovitostí, nebo firemních projektů, které budou synergicky zapadat do našich aktivit. 

Víte o zajímavém projektu? Kontaktujte nás, rádi s Vámi budeme spolupracovat.