Čísla roku 2020 a co plánujeme dále

29. 12. 2020

Přelom roku je časem bilancování, co bylo a co nás čeká. Rok 2020 byl rokem opravdu zvláštním, kdy na všechny dolehlo množství změn a výzev, mnohým odvětvím se nedařilo, jiné z nastalé situace naopak profitovaly. My se snažíme v této turbulentní době najít svou vlastní cestu. Zatím se nám to daří, naše projekty rostou. Pojďme si rok 2020 zrekapitulovat a nastínit si výhled na rok 2021. Celou situaci nejlépe objasní konkrétní čísla.

Spravovaný investiční kapitál 

Spravovaný cizí investiční kapitál (někdy uváděno jako finanční prostředky v mandátu) v r. 2020 tvořil 181 mil. Kč. Jedná se o finanční prostředky jiných  subjektů, které my dlouhodobě spravujeme a používáme je především jako investiční kapitál v našich nemovitostních projektech. Meziroční nárůst činí oproti roku 2019 zajímavých 61,1 %. 

V roce 2021 očekáváme nárůst finančních prostředků v mandátu o cca 160 mil. Kč.  Za tímto růstem stojí zejména 12 nových akvizic na Moravě a rozvojové projekty stávajících nemovitostí, které financujeme.

Strukturu rozdělení prostředků v mandátu za r. 2020 najdete v následujícím grafu.

Tržní hodnota nemovitostí a její očekávaný vývoj

Dalším důležitým ukazatelem je tržní hodnota námi vlastněných a provozovaných nemovitostí. V našem pojetí se  jedná metodicky o průměr mezi tržní hodnotou nemovitosti porovnávacím způsobem a výnosové metody. Tato metodika nám při sledování zohledňuje jak stav trhu s nemovitostmi v dané lokalitě, tak také to, jak je nemovitost spravována a jak je reálně výnosná.

Především díky otevření moravské ”pobočky” očekáme růst  portfolia našich nemovitostí v hodnotě cca 115 mil. Kč v roce 2021.

Za tímto růstem stojí zejména 12 nových akvizic na Moravě a rozvojové projekty stávajících nemovitostí, které financujeme:

  • akvizice 7 větších projektů určených k rozvoji a dlouhodobému provozování, k tomu 5 našich oblíbených mikro projektů tvoří akvizice v celkové hodnotě cca 115 mil. Kč.

Z našeho pohledu Morava skýtá množství nemovitostí, které mají velmi vysoký potenciál růstu s relativně malými vstupními investicemi. Všechny nové nemovitosti spadají do kategorie nemovitostí v problémech, jsou to  nejčastěji brownfieldy, které budeme revitalizovat.

I přes svá specifika se pro nás r. 2020 vyvíjel velmi dobře. Zaměřili jsme se především na restrukturalizaci celé firmy a další aktivity v oblasti zvyšování efektivity. I díky tomu činil nárůst tržní hodnoty nemovitostí nezanedbatelných cca 44 %.  Je zde potřeba zdůraznit, že většina projektů je směřována do našich vlastních provozovaných nemovitostí.

Záměrem do dalších let je především vybudování portfolia vlastních provozovaných nemovitostí, a to do pěti let v hodnotě přesahující 1 mld. Kč. Do nemovitostního portfolia chceme zahrnout další nemovitosti se zajímavým potenciálem růstu s ročními výnosy přesahujícími 8 %.  Aby bylo portfolio nemovitostí stabilní, snažíme se kombinovat různé velikosti nemovitostí a jejich zaměření vždy s ohledem na danou lokalitu.

Meziroční růst tržní hodnoty portfolia nemovitostí 

I v tomto bodě plníme naše cíle, meziroční růst. Porovnáním let 2020 a 2019  narostla tržní hodnota portfolia nemovitostí o 51 %. Důležité je zdůraznit, že většina aktivit (cca 70 %) je směřována do projektů vlastních provozovaných nemovitostí. Zbylých cca 30% je směřováno do investičních projektů.

Pevně věříme, že se naše plány již brzy stanou realitou a my vás za rok budeme moci informovat o splněných cílech r. 2021.