Areál TOVÁRNY Fulnek leží při okraji samotného centra města Fulnek, které je strategicky umístěno ihned u sjezdu z dálnice spojující Olomouc a Ostravu. Jedná se o areál bývalé textilky z 19. století. Architektura většiny budov z režného zdiva tak odpovídá době průmyslové revoluce se silným géniem loci. Více než 24 000 m2 prostor zahrnuje budovy vhodné pro skladování, lehkou výrobu, kanceláře, obchody i občanskou vybavenost. 

Role areálu v našem portfoliu nemovitostí

Projekt TOVÁRNA Fulnek s multifunkčním využitím je v lokalitě základem našeho portfolia provozovaných nemovitostí. Vzhledem k rozsahu celé investice, strukturovanosti a funkčním návaznostem jednotlivých ploch bude revitalizace areálu probíhat postupně rekonstrukcí a dostavbou jednotlivých budov v horizontu cca 5 let.

Etapy projektu

1. etapa - stabilizace ekonomiky areálu - dokončeno

V první fázi po akvizici projektu bylo cílem stabilizovat ekonomiku celého areálu. Vybrané prostory se pronajaly velmi rychle, kdy cílem této etapy nebyl pronájem celého areálu, ale pouze vhodných částí, které jsme zprovoznili s minimálními úpravami a investicí.  Na přelomu r. 2021 a 2022 jsou již provozní čísla v plusu a to nám dává klid a prostor pro přípravu dalšího rozvoje areálu. 

2. etapa - příprava rozvoje a realizace - v procesu

Aktuálně se připravuje rozsáhlá studie rozvoje celého areálu. Projekt s více než 24 000 m2 vyžaduje mnoho strategických rozhodnutí. Výsledkem bude koncepční řešení funkčního celku, který má silný potenciál v dané lokalitě dlouhodobě fungovat.  

Nový život do továrny - centrum pro technologicky zaměřené firmy

Z analýzy potenciálu lokality vyplynula potřeba multifunkčního využití, kde najdou prostor vysoce specializované, technologicky zaměřené firmy. Dále bude část areálu využita pro skladování, v návaznosti pak vzniknou kancelářské prostory včetně těch sdílených pro podporu podnikání v lokalitě. Část areálu bude určena pro prodejny a provozovny služeb či otevřenou tržnici, prostory pro občanskou vybavenost, menší kongresová část určená pro setkávání či vzdělávání.

Ideou je rovnováha mezi industriální funkcí a službami pro veřejnost, modernizace vnitřních prostor bude provázena zachováním architektury doby průmyslové revoluce, kdy se stal Fulnek významným průmyslovým centrem.  Naším cílem je respektovat génia loci areálu a zároveň mu vtisknout novou moderní multifunkční náplň hodnou 21. století. V plánu tedy není bourání architektonicky hodnotných budov, nýbrž jejich rekonstrukce.  Do studie již zapracováváme konkrétní dohody s klíčovými zájemci. Prostory se pak v rámci realizace připraví přímo na míru budoucím nájemcům.

Celý areál chceme navíc koncipovat jako “zelený” s využitím alternativní energie tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a vznikl příjemný prostor pro život a podnikání.

Podnikáte? Máte zajímavý projekt, který chcete realizovat v TOVÁRNĚ Fulnek?
Zavolejte nám nebo si rovnou domluvte schůzku.
tel: 739 643 729