Projekt přípravy území pro výstavbu rodinných domů jsme do svého portfolia přebrali jako „problémový“ na podzim 2015. U projektu nebylo zajištěno financování, nebyla dokončena projektová dokumentace, stavební povolení se táhlo 8 let.

Čím nás projekt zaujal

I přestože jsme u příprav nebyli od začátku, něco bylo na projektu atraktivní. Zaujala nás zejména poloha a rozsah projektu, nejednalo se totiž o žádný satelit na úrodné půdě daleko od civilizace, ale menší území terasovitého charakteru na okraji obce podél lesa. Při převzetí nás čekalo dotažení veškerých přípravných fází, abychom mohli začít s výstavbou inženýrských sítí, osvětlení, komunikace a chodníků.

Během následujících dvou let jsme vyřešili počáteční nesrovnalosti v projektu a začalo se budovat. Projekt byl dokončen na jaře 2019, zkolaudován. Jsou prodané všechny pozemky a na některých již stojí nové rodinné domy a již se zde bydlí. Tato lokalita je velmi klidná, na kraji obce, obklopená zelení. Nyní (jaro 2020) chystáme převod komunikací na obec, jak bylo v plánu již od samého počátku.

V projektu jsme spolu s architektonickým studiem připravili moderní řešení residenční lokalitys jednotným architektonickým výrazem. Návrh kladl důraz na urbanistickou koncepci veřejného prostoru, který navazuje na principy oceňovaných residenčních čtvrtí 20. a 30. let 20. století. Samozřejmostí je dostatek zeleně i parkovacích míst, které vyhovují nárokům moderních rodin. Součástí výstavby bylo i LED osvětlení chodníků a komunikacíči prostor pro recyklaci surovin.

Průběh problémového aktiva:

  • Stavební povolení se táhlo 8 let
  • Nebylo zajištěno financování projektu
  • Nebyla dokončena projektová dokumentace
  • V projektu byly fatální chyby (kanalizační trubky pro odtok vody vedly do kopce)
  • Více nežli ¾ roku jsme jednali o koupi

Výsledek projektu:

  • Dotažení projektu a výstavba pozemků
  • Prodáno všech 11 stavebních parcel
  • V některých rodinných domech se již bydlí