Na konci roku 2014 jsme do skupiny VCI koupili objekt v Odolene Vodě, čp. 32. Jedná se o areál v samotném centru obce, s budovami občanské vybavenosti, s plochami malé komerce a službami, administrativou – kancelářemi, sklady a venkovními parkovacími i užitnými plochami. Stávající výměra užitné plochy je přes 800 m2. Nemovitost je do teď se ziskem provozována a nyní připravujeme její další rozvoj.

Rekonstrukce celého areálu bude provedena ve dvou etapách, kdy v rámci první etapy bude provedena úprava přízemí a parteru hlavní budovy. Ve druhé etapě bude provedena nástavba na hlavní budovu i s jednotkami pro nájemní bydlení a dostavba a rekonstrukce ostatních budov v rámci areálu. Získá se tím další nájemní plocha o velikosti cca 1 800 m2. Na první etapu je již vydáno stavební povolení.