Základní informace

Dluhopisová emise je naší společností vydávána za účelem získání kapitálu pro realizaci rozvojových projektů v rámci vlastních provozovaných nemovitostí.

Jedná se o zajištěnou dluhopisovou emisi s pevným úrokem na dobu trvání 3 let s konečnou splatností k 31. 3. 2023 v celkové jmenovité hodnotě 24 500 000 Kč. Emise je tvořena 245 dluhopisy, každý jeden s jmenovitou hodnotou 100 000 Kč.

K čemu budou použity finanční prostředky

Prostředky získané z upsaných dluhopisů budou použity na rozvoj vlastního nemovitostního portfolia, tedy námi vlastněných a již provozovaných nemovitostí.

Celková hodnota dokončených nemovitostí bude přesahovat 90 milionů Kč. Do jednotlivých etap rozvoje budou použity vždy vlastní zdroje v minimálním podílu 20% celkového rozpočtu. Vždy po dokončení dané etapy rozvoje budou prostředky z dluhopisů nahrazeny bankovními.

Nemovitosti jsou umístěny severně od Prahy v její těsné blízkosti do 10 km od okraje Prahy.

Zajištění

Zajištěno ručitelským prohlášením mateřské společnosti, která vlastní aktuálně aktiva (majetek) přesahující hodnotu 150 000 000 Kč a fyzickou osobou - jednatelem emitenta, který je též hlavním akcionářem celé skupiny.

Zkušenosti týmu

Tým je tvoře pěti klíčovými pracovníky z oblasti investic a výstavby. V součtu tento tým úspěšně realizoval investiční a stavební nemovitostní projekty v celkové hodnotě přesahující miliardu Kč.

Do dluhopisové emise patří i další projekty, které nemají online prezentaci:

  • CA Turnovsko

Ke stažení

Vci prezentace projektů: 2020 stáhnout (2.95 MB)
Dluhopisová emise VCI 24,5 mil nemovitosti - prezentační list stáhnout (427.13 KB)
Emisní podmínky stáhnout (483.94 KB)
Ručitelské prohlášení stáhnout (239.51 KB)
Rozhodnutí jediného společníka emise dluhopisů stáhnout (202.94 KB)
Rozhodnutí jediného společníka emismí podmínky stáhnout (207.41 KB)
Smlouva o úpisu dluhopisů stáhnout (226.08 KB)
Žádost o úpis stáhnout (200.39 KB)
Předávací protokol stáhnout (191.23 KB)

Kontaktujte emitenta

Co se stane po odeslání formuláře?

Cena 1 dluhopisu
100 000 Kč
Zájem o počet kusů

Co se stane po odeslání formuláře:

1.

V řádu několika málo dní vás budeme kontaktovat.

2.

Zodpovíme veškeré vaše dotazy.

3.

Vytvoříme smluvní dokumentaci.

4.

Domluvíme předání a další postup.