Dřevo HŽV logo

Akvizice

Obchodní příležitost koupit společnost Dřevo HŽV se nám naskytla v létě roku 2022. Na řízení a restrukturalizaci společnosti jsme se začali podílet již cca od října 2022, přičemž v této době probíhala due diligence, ověřovali jsme si potenciál celého projektu a probíhal důkladný průzkumu trhu.

Začátkem roku 2023 byly provedeny zásadní provozní investice tak, aby společnost nezkolabovala a nastartoval se běžný provoz. Záhy jsme pořídili štípací automat a další nové vybavení jako nové VZV a další. Rychle se podařilo stabilizoval provoz a dále se navyšoval obchodní potenciál firmy. Akvizice byla završena v červnu 2023 oficiálním vstupem do společnosti, byl odkoupen 100% podíl naší dceřinnou společností CA Moravia Projects s.r.o.

Proč jsme koupili tuto společnost

Jedná se o menší lokální pilu, která je zajímavá mimo jiné svým umístěním v blízkosti rozsáhlých smíšených i listnatých lesů - Jeseníky, Beskydy, Oderské vrchy. V celém areálu pily vidíme velký potenciál rozvoje, mj. budeme stavět na zavedených obchodních kontaktech bývalých majitelů, se kterými nadále spolupracujeme. Lokalita Fulnecka je pro nás navíc centrem našeho podnikání na severní Moravě a mezi projekty zde hledáme maximální synergie, které nám pomáhají je efektivně rozvíjet.

I. ETAPA: PŘÍPRAVA VÝROBY - rok realizace 2022-2024

V první fázi jsme se soustředili na zdárné dokončení akvizice, následuje restrukturalizace výrobních a obchodních procesů. Díky rychlým krokům se daří nastartovat podnikání a dochází k navyšování obratu až na plánovaných 35 – 45 milionů Kč v sezóně  2024-2025. Postupně také inovujeme výrobní technologie a s tím je spojena i úprava areálu.

II. ETAPA: CÍLOVÁ PRODUKCE - rok realizaci 2024-2026

V tomto období se soustředíme na rozšíření výrobního programu o nové produkty což v číslech znamená roční nárůst až o 15 mil. Kč.

Cíle pro budoucí období  (2023-2026)

Tuto pilu v rámci našeho portfolia chceme zaměřit především na: 

  • zpracování tvrdých a speciálních dřev,
  • produkci obalového materiálu s vyšší přidanou hodnotou,
  • výrobu primárně tvrdého štípaného palivového dřeva.

Synergie s našimi dalšími projekty

Spolu s další firmou ze skupiny Vci připravujeme výstavbu menší briketárny, která bude zpracovávat pilinu z tvrdých listnatých stromů na brikety mj. právě z této pily.

Areál této pily také plánujeme využít jako tzv. "technologický demonstrátor", tedy "showroom", kde budeme představovat naše nejnovější technologie. Tento projekt chystáme se skupinou strojírenských firem, se kterými spolupracujeme při výzkumu a výrobě nových technologií pro dřevozpracující průmysl.