Společnosti Dřevo HŽV se pod naším vedením ekonomicky daří

9. 8. 2023

Společnost Dřevo HŽV jsme začali řídit v říjnu r. 2022, byť fakticky společnost pod naše křídla přešla až v červnu 2023.

Aktivní řízení firmy již nese své ovoce. Za několik měsíců se podařilo významně změnit trend hospodaření a nastartovat raketový růst. Zde přinášíme hlavní výsledky roku uplynulého a výhled na rok letošní.

Výnosy r. 2022:

  • navýšení o 104 % 

To konkrétně znamená meziroční navýšení výnosů z 4,678 mil. Kč na 9,515 mil. Kč. Zvýšit výnosy se podařilo díky novým zakázkám, které jsme ještě v uplynulém zrealizovali.

Zisk r. 2022:

  • navýšení o 134 %

Díky vyšším výnosům a optimalizaci nákladů se zisk meziročně zvýšil z 0,255 mil. Kč na 0,598 mil. Kč.

Výhled na r. 2023

Letošní rok očekáváme další růst obratu na cca 15,5 mil. Kč, což představuje navýšení o zhruba 63 % oproti předešlému roku 2022.

V posledních měsících se podařilo také nakoupit nové, efektivnější výrobní technologie, které do budoucna přispějí k dalšímu růstu společnosti.

Jsme rádi, že se takto rychle daří ekonomicky nastartovat náš nový projekt z perspektivního oboru zpracování dřeva, v jehož budoucnost věříme.

Na tomto projektu se vydatnou měrou podílely i investiční prostředky z naší dluhopisové emise Vci BIO energy 14,26 %|2025. I díky nim se podařila takováto rychlá restrukturalizace firmy a nastartování jejího růstu.