Vyhodnocení akvizic roku 2023

25. 10. 2023

Pro rok 2023 jsme si stanovili poměrně ambiciózní plán v počtu nových akvizic, a to čtyři nemovitostní a dvě firemní. I díky tomu byly předchozí tři kvartály opravdu náročné. Rozhodli jsme se krátce shrnout, co se doposud podařilo a co nás do Vánoc ještě čeká.

Dlouhá příprava akvizic

Příprava akvizic, zejména těch firemních, většinou zabere dlouhé měsíce, kdy projednáváme podmínky jejich realizace, u firem pak často probíhá due diligence, což je hloubková prověrka nabývané společnosti. V akvizičním procesu nelze žádný podstatný krok vynechat, abychom si byli jisti, že tzv. nekupujeme zajíce v pytli.

Čtyři plánované nemovitostní akvizice

V první polovině roku se nám podařilo dokončit dvě očekávané nemovitostní akvizice, koupi Areálu HŽD v Hladkých Životicích a dále jsme v úspěšné dražbě získali objekt bývalé tkalcovny přiléhající k našemu areálu TOVÁRNY Fulnek, čímž naplňujeme náš záměr zcelování souboru budov bývalé textilky.

Ve druhé polovině roku probíhají intenzivní jednání a příprava dokončení dalších tří nemovitostních akvizic, kdy se jedná o výrobní halu, jeden bytový dům a také projekt určený pro výstavbu bytového domu.

Dvě plánované firemní akvizice

Celkově jsme se letos rozhodli soustředit zejména na dokončení firemních akvizic, které byly lépe připravené a celkově je i doba dokončení takovýchto akvizic delší.

Jak jsme již zmínili výše, příprava firemních akvizic vždy zabere dlouhé měsíce a v některých případech i roky, kdy se řeší kondice společnosti, její potenciál rozvoje a celkové podmínky koupě.

Jeden z těchto zdlouhavých procesů se nám letos podařilo v červnu dokončit, a to odkoupení společnosti Dřevo HŽV s.r.o., která se zabývá zpracováním dřeva.

Do konce roku by měla proběhnout jedna další akvizice z oblasti strojírenství, na kterou jsme si počkali a vyplatilo se. 

Nad rámec letošních plánů jsme také nastartovali nový firemní projekt VaP české dřevo s.r.o., který se začal připravovat na jaře. Do projektu se zapojila společnost Palmito wood s.r.o. a jedna společnost z naší investiční skupiny, konkrétně Dřevo HŽV s.r.o.

Celkově jsme tedy velmi spokojeni, jak se letos daří plnit stanovené cíle.

V budoucnu se chceme i nadále soustředit zejména na akvizice a rozvoj firemních projektů, ale o tom podrobně až v některém z dalších článků.