Těžební sezóna tvrdého dřeva začíná

3. 10. 2023

Jedna ze společností, která je součástí naší investiční skupiny Vci, konkrétně VaP české dřevo s.r.o. získala první kontrakt na těžbu více než 500 m3 dubu a 300 m3 jasanu vysoké kvality určených pro zpracování na truhlářské řezivo.

Toto tvrdé dřevo typicky používají truhláři pro výrobu nábytku a dalších výrobků. První zakázka na sebe tedy nenechala dlouho čekat. Pro představu se jedná cca o 50 kamionů kulatiny. Celková investice do vstupní suroviny aktuálně přesahuje 6 mil. Kč.

Těžební sezóna se po skončení pravidelné letní vegetační doby opět rozjíždí. V létě totiž těžba listnatých dřevin zpravidla neprobíhá. Nejvhodnějším obdobím pro těžbu dřeva a jeho následné zpracování je totiž konec podzimu a zima, tedy nadcházející období a toho chceme plně využít.

Na většinu tohoto nařezaného a usušeného dřeva již máme zajištěné odběratele. Díky této dodávce tvrdého dřeva se nám podařilo téměř naplnit výrobní plán společnosti Dřevo HŽV s.r.o. na půl roku dopředu, a to nás velmi těší. Aktuálně tedy začínáme zpracovávat vytěžené dřevo z ČR, které zůstane zde v ČR pro další výrobu a nebude vyvezeno do Polska či Rakouska bez přidané hodnoty.