Uzavření pololetí a co nás čeká ve druhé polovině roku 2022

20. 7. 2022

S koncem června se uzavřelo první pololetí tohoto roku. To nám dává prostor pro bilancování, co se podařilo z vytyčených cílů naplnit. Vyhodnocení rozdělme do dvou pomyslných částí, na které se naše investiční skupina Vci zaměřuje, a to firemní a nemovitostní projekty.

Nemovitostní projekty

U nemovitostních projektů se v letošním roce náš realitně-provozní tým soustředí na plné pronajmutí zbývajících volných prostor a přípravu a realizaci následné fáze rozvoje projektů. Do této fáze spadají studie rozvoje, příprava projektové dokumentace, příprava rekonstrukcí a rozšíření nemovitostí a další přípravně-realizační aktivity. V letošním roce již nejsou prioritou nové  akvizice, nýbrž hlavní důraz klademe na  stabilizaci a rozvoj současných projektů, a to se nám průběžně daří dle plánu.

Co konkrétně se letos již podařilo a co nás čeká?

  • Počet dokončených akvizic: tři v rozsahu 12,5 milionu.
  • Do konce roku nám zbývají dokončit dvě naplánované akvizice cca v hodnotě 28 milionů.
  • Aktuálně jsme v prvním pololetí začali zpracovávat projekty a připravovat studie projektů v rozsahu přesahujícím v realizaci cca 120 milionů  Kč.
  • Podařilo se nově pronajmout dalších 9 bytových jednotek na Moravě a 2 900 m2 komerčních a výrobní podlahových ploch.

Firemní projekty

Máme radost, že také v oblasti firemních projektů se nám daří. Z akvizic firem z oblasti technologií jsou před podpisem dva ze tří plánovaných  projektů na tento rok. Zároveň se rýsují další dvě zajímavé technologické investice na pomezí akvizice a spolupráce. V tuto chvíli probíhají jednání s majiteli, na rychlou akvizici však netlačíme, naopak její precizní přípravě věnujeme potřebný čas.

Při výběru firemních projektů se soustředíme zejména na to, aby potenciální firemní akvizice svým oborem činnosti synergicky zapadla do portfolia našich současných firemních i nemovitostních projektů. 

Zároveň je hlavním úkolem zajistit dostatečné, flexibilní a kvalitní financování, které poskytne prostor pro rychlou realizaci a rozvoj projektů.

Aktuální akviziční náklady 2,7 mil. Kč
Nebankovní financování pro projekty 9,1 mil. Kč
Bankovní financování pro projekty 6,5 mil. Kč
Dotace a jiné zdroje do firemních projektů 12,3 mil. Kč

 

 

 

 

 

 

V první polovině roku jsme se zejména zaměřili na nový firemní projekt recyklace bavlny, o kterém jsme psali zde. U tohoto projektu HADRY-NA-ČIŠTĚNÍ.CZ úspěšně proběhla první pilotní fáze výroby cca 100 tun výrobků, kdy jsme otestovali celý výrobně-distribuční řetězec. První desítky palet již doputovaly k odběratelům. V tuto chvíli pracujeme zejména na vylepšení obchodní a logistické části tak, abychom mohli flexibilně pokrýt vzrůstající poptávku po výrobcích.

O nových firemních projektech budeme detailně informovat po dokončení fáze akvizic. 

Celkově tedy první polovinu tohoto dynamického roku hodnotíme kladně, protože se nám daří postupně realizovat naše cíle. I do druhé poloviny roku jsme optimističtí a věříme, že zbylé projekty dokončíme dle plánu.