TOVÁRNA Fulnek – technologické centrum

17. 8. 2022

V rámci připravované studie využití celého rozsáhlého areálu TOVÁRNY Fulnek jako multifunkčního jsme zhruba před rokem přišli na myšlenku, která nám dobře do konceptu zapadala, totiž vybudovat zde technologické centrum.

Následovala fáze ověření, kdy bylo cílem zjistit, zda je v praxi reálné koncepci v prostorách areálu v zamýšleném rozsahu technicky realizovat. Zároveň jsme prověřovali i obchodní záměr, tedy zda bude o prostory v technologickém centru zájem. Tato potvrzovací fáze dopadla úspěšně a nám se podařilo ověřit životaschopnost myšlenky ve všech jejích aspektech.

Již nyní v areálu TOVÁRNY Fulnek působí několik technologických firem zejména z oblasti strojírenství, které jsou průkopníky ve svém oboru. Vytvořením flexibilních podmínek pro prototypové dílny, samostatná vývojová pracoviště a zkušebny vč. zázemí v podobě kanceláří, a do budoucna služeb, dáváme vzniknout tvůrčímu hnízdu pro šikovné české ruce a chytré mozky z regionu nejen Moravskoslezského kraje. 

Budované technologické centrum umožňuje podnikatelům využívat synergický efekt, sdílení a vazeb se stávajícími firmami nejen se strojírenským zaměřením v rámci celého regionu Fulnecka, Oderska a Novojičínska.

V současné době jednáme s dalšími zajímavými firmami o přesunutí svých vývojových pracovišť do našeho areálu. Jedná se o společnosti z oblasti materiálového inženýrství, bio technologií, recyklace především biomasy, speciálního zemědělství i strojírenství, které budou profitovat ze synergií a spolupráce v celém komplexu.

Těšit se můžete na koncepční vizualizace a ztvárnění záměru rozvoje celého areálu TOVÁRNY Fulnek, které brzy představíme.