Nově společnost SB BIOenergy & fund – v rámci moravských projektů

24. 10. 2022

Společnost byla založena již v r. 2014, původně jako SPV pro projekt výstavby peletárny u bioplynové stanice. Tento projekt byl ukončen ve fázi studie proveditelnosti. V říjnu 2022 byla společnost přejmenována a zařazena nově do firemní struktury investiční skupiny Vci, a to do větvě moravských firemních projektů, vlastnicky tedy pod financující společnost CA Moravia Projects s.r.o., která je dceřinnou společností mateřské investiční společnosti Vci a.s.

Účel SB BIOenergy & fund s.r.o.

SB BIOenergy & Fund s.r.o. bude primárně zajišťovat zázemí, tedy globální business development a financování pro projekty v oblasti zpracování biomasy pro energetické využití. Dále pak:

  • Financování a koordinaci akvizic primárních zpracovatelů vstupní suroviny, tedy kulatiny (primárně pily a prvotní zpracovatelé dřeva).
  • Dále financování výstavby technologií pro zpracování dřevního odpadu (piliny a štěpky) na topiva primárně brikety a pelety. 
  • Financování vývoje v oblasti technologií pro zpracování dřeva a především dřevního odpadu (piliny, štěpky i lesní těžební štěpky, …) pro oblast energetiky, tedy maximální využití dřevního odpadu jako zdroje energie. 

Nový název společnosti tomuto účelu také lépe odpovídá, BIOenergy – tedy vše spojené s obnovitelnými energiemi a také – fund, kterým označujeme společnosti získávající, sdružující finanční prostředky pro rozvojové projekty v daném sektoru, česky taková “pokladnička”.  Společnost bude zajišťovat financování i dalších projektů pro oblast obnovitelných zdrojů. 

Závěrem:

Oboru topiv se věnujeme již více než 10 let, pro tento typ projektů tak nyní dozrál správný čas. Cílem je zajistit si vše od primárního zpracování suroviny až po hotové výrobky, prostě provozovat celý řetězec na sebe navazujících zpracovatelů.

I vzhledem k aktuální energetické situaci vidíme v tomto odvětví velmi zajímavý potenciál růstu .