Nová akvizice: hotel Zlatý kříž ve Fulneku

15. 9. 2020

Na konci srpna bylo zdárně dokončeno namlouvání týkající se koupě další, pro nás zajímavé nemovitosti ve Fulneku. Protože se jedná o komplexnější transakci, bylo nejprve podepsáno memorandum o spolupráci na projektu (rezervace).

Hotel Zlatý kříž ve Fulneku zapadá do naší strategie revitalizace starých objektů. Už dávno totiž neslouží svému účelu, naopak je ve velmi zchátralém stavu, odpojený od všech sítí, vybydlený a plný nahromaděných odpadků. Díky svému stavu se tak zařadil mezi neprodejné nemovitosti.

Objekt kupujeme v návaznosti na naší celkovou koncepci rozvojových investic v regionu Fulneku.

Hotel je umístěn v širším centru města Fulnek, pouhý jeden kilometr od naší TOVÁRNY Fulnek, areálu bývalého Retexu. Tento areál jsme koupili v květnu letošního roku.

Budova bývalého hotelu nabízí celkovou podlahovou plochu včetně sklepů a podkroví cca 1560 m2. Hotel plánujeme přebudovat na malometrážní tzv. startovací byty. Tyto byty budou určeny zejména jako pobídka firmám, které se snažíme přilákat, aby dlouhodobě aktivně působily právě v areálu TOVÁRNY Fulnek.

Aktuálně probíhá vyklízení objektu, jeho následná pasportizacea stabilizace stavu objektu. V nejbližší době budeme připravovat studii, jak bývalý hotel změnit v prospěšnou a reprezentativní budovu, které opět dáme novou náplň a nový život.