BYDLENÍ Fulnek s.r.o. – seznámení s projektem

12. 5. 2023

Společnost BYDLENÍ Fulnek s.r.o. jsme založili v r. 2021 určenou pouze jako SPV pro jediný projekt. Tím byla koupě a rozvoj bývalého hotelu Zlatý kříž ve Fulneku. Hotel byl společností zakoupen ve stejném roce a ihned byla zadána studie dalšího rozvoje objektu.

Architektonickou studii jsme předjednali s dotčenými orgány a získali vyjádření také od města a památkářů. Na základě rozpočtů a studie proveditelnosti jsme se u tohoto projektu přiklonili k pro nás neobvyklému postupu a to, že objekt bývalého hotelu nebudeme před rekonstrukcí obsazovat a pronajímat, jak je naším zvykem. Rozhodli jsme se pro komplexnější a rozsáhlejší stavební zásah, který nám při rozvoji této nemovitosti dává větší smysl.

Projekt REZIDENCE pod zámkem byl navíc v průběhu roku 2022 zařazen do celkového konceptu 100+, tedy do strategického záměru rozvoje nájemních rezidenčních jednotek na Fulnecku, což zvyšuje potenciál zatraktivnění tohoto projektu a také využití synergií v rámci lokality a dalších projektů. 

Cílem je během roku 2023 dokončit studii a projektovou dokumentaci a začít připravovat výstavbu k realizaci v příštím roce.