Vyhodnocení prodeje dluhopisové emise SB BIO energy

5. 6. 2023

K 25. květnu 2023 jsme oficiálně ukončili prodej dluhopisové emise Vci BIO energy 14,26 %|2025. Tuto emisi považujeme za velmi úspěšnou, protože hodnota úpisu předčila naše očekávání. 

Naším cílem bylo díky této dluhopisové emisi získat během půl roku cca 8 mil. Kč, které budou sloužit k dofinancování celého projektu ve spojení s dalšími způsoby financování. 

Cíl byl splněn nad očekáváni, nakonec se totiž upsaly dluhopisy v hodnotě takřka 11 mil. Kč. To nás samotné velmi potěšilo, protože se projekt přes turbulence na trzích úspěšně zrealizoval a pozitivně zapsal v povědomí investorů. Rychlý výběr emise nám pomohl promtně nastartovat celý projekt.

Se všemi investory pravidelně komunikujeme, informujeme je o novinkách v projektu. Od zveřejnění úpisu jsme již 2x vyplatili čtvrtletní úroky a v červenci budeme vyplácet již třetí výplatu úroků.

Tímto všem investorům děkujeme za projevenou důvěru.