Synergie mikro projektů nám dávají smysl

2. 11. 2020

Nejprve si pojďme představit náš výraz “mikro projekty”. Do takových projektů zařazujeme menší nemovitosti s obvyklým rozpočtem celé realizace do cca 10 mil. Kč a termínem dokončení nejčastěji do dvou let. Často to jsou rodinné domy nebo bývalé usedlosti či menší obchodní objekty. 

Možná si kladete otázku, proč investujeme svůj čas a finance do malých projektů. My však vyhledáváme takové objekty, ve kterých vidíme potenciál růstu či další využití, jsou architektonicky zajímavé nebo mají svou historickou hodnotu nebo jsou něčím důležité či charakteristické pro danou lokalitu.

Mikro projekty dávají smysl regionálně

Navíc takové objekty vyhledáváme v “našich” regionech, tedy místech, kde již  vlastníme další nemovitosti a hledáme tímto vzájemné synergie. Tyto malé projekty pak považujeme za součást naší strategie revitalizace a rozvoje okolí, ve kterém působíme, žijeme a podnikáme. Často se jedná o vybydlené objekty, v zanedbaném stavu, které hyzdí své okolí. My takové nemovitosti revitalizujeme, dáváme jim nový život.

V neposlední řadě “naše” lokality známe, víme, co zde lidé a firmy potřebují a přinášíme tedy řešení, která dávají v lokalitě smysl.

Mikro projekty dávají smysl také ekonomicky

Menší projekty výše zmíněného charakteru nám dávají smysl i z pohledu ekonomického, kdy s poměrně malými investicemi dokážeme rychle dostat nemovitost do zelených čísel nebo ji po rekonstrukci výhodně prodat. V neposlední řadě menšími projekty vytěžujeme naše projektové manažery a specialisty v době, kdy se s menší intenzitou věnují větším projektům.

Ekonomika v konkrétních číslech

Byť se jedná o mikro projekty, z pohledu investora jsou velmi zajímavé i proto, že většina jich dosahuje  ROE přes 100 % p.a. Investoři ocení vysoké ROE s minimem časových i administrativních rizik. Této hodnoty dosahujeme zejména díky rychlé realizovatelnosti, ale také vysoké míře zhodnocení tedy navýšení tržní hodnoty nemovitosti. 

Dva příklady

Truhlárna s rodinným domem  – Odolena Voda 

Koupě truhlárny s rodinným domem, která byla dlouho neprodejná, protože měla své problémy. My jsme objekt v roce 2019 koupili a celkově zrekonstruovali. V části jsou bytové jednotky, dále komerční prostory, foto atelier a také centrum pro volnočasové aktivity místního zájmového sdružení, které sponzorujeme. 

(ROE) 306% p.a.

Terasy Postřižínská – Odolena Voda

Bytový soubor byl realizován jako vestavba do stávající zástavby, po zbourání dvou „vybydlených“ domů. V rámci projektu vzniklo 8 bytových jednotek.

(ROE) přes 90 % p.a.

A zde několik fotografií ze zmiňovaného projektu Terasy Postřižínská, Odolena Voda