Proč vydáváme dluhopisovou emisi?

2. 12. 2022

Naše investiční společnost investuje již více než 15 let do nemovitostních a firemních projektů. 

Ať už se jedná o jakýkoli projekt, cílem je vždy najít nejvhodnější způsob financování v různých fázích jeho průběhu. Někdy projekty financujeme bankovním úvěrem, jindy přímou investicí nebo také pomocí crowdfundingu, ale většinou se jedná o kombinaci více zdrojů financování pro daný projekt. 

Vzhledem k navýšení úrokových sazeb v bankovním sektoru jsme se rozhodli vrátit k historicky prověřené formě financování projektů, tedy úpisu dluhopisové emise, která se po stránce nákladovosti velmi přiblížila bankovním zdrojům.

V současné době jsme konkrétně připravili dluhopisovou emisi Vci BIO energy 14,26|2025, která bude financovat akvizici a rozvoj firemního projektu v oblasti výroby topiv (brikety, pelety).

Naší snahou je zpřístupnit možnost investování i drobným investorům, kteří s námi chtějí vydělávat, avšak nemají pro investice do jednotlivých projektů vyčleněny řádově stovky tisíc či miliony. 

Výhody této dluhopisové emise pro investory:

  • Jasná pravidla daná emisními podmínkami.
  • Administrativní jednoduchost zpracování.
  • Daňová jednoduchost i na straně investorů (veškeré daně z výnosů za ně odvedeme a zadministrujeme my, investor dostává čistý výnos na svůj běžný účet).
  • Žádné administrativní poplatky spojené se správou investice. 
  • Možnost investice již od 20 000 Kč, vhodné tedy i pro drobné investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze a nemohou investovat vyšší částky. 
  • Velmi zajímavý výnos 14,26 % p.a.
  • Rychlá návratnost s velmi nízkou mírou rizikovosti.

“Nesmírnou výhodou pro investory je také fakt, že přesně vybírají, do jakého projektu investují, neinvestují tedy anonymně do fondu, ale do konkrétního projektu, který pak uvidí růst. Věřím, že tento přístup je pro investory přínosný,” vysvětluje pan David Vágner, zástupce investiční společnosti Vci.