Připravujeme nový projekt kogenerace. Tento projekt zahrnuje výstavbu a následný provoz dvou kogeneračních jednotek o výkonu 1,2 mW. Primární zpracovávanou surovinou bude biomasa, a to především dřevní štěpka a dřevní odpad.

Kogenerační jednotky budou používat novou technologii, která kombinuje pyrolytické spalování a zplyňování s využitím části zbytkového tepla pro dosažení maximální účinnosti.

Výstavba ověřovací jednotky

Tento projekt započne výstavbou ověřovací jednotkyo výkonu 0,6 mW, kde proběhne zkušební provoz a odzkoušení celé technologie. Ověřovací jednotka je aktuálně ve stavu kompletace technologie.

Po ověření technologie by měl projekt následně pokračovat výstavbou dvou jednotek o výkonu 1,2 mW, kde v obou případech těchto instalací je již zajištěn odběr a využití zbytkového tepla při primární výrobě elektřiny. Jedna jednotka bude vystavěna ve Středočeském kraji a druhou jednotku postavíme na Severní Moravě, obě v námi vlastněných objektech.

Již nyní je dojednáno využití takřka 30 % elektrické energie (přebytky budou dodávány do sítě) a odběru více jak 80 % tepelného zbytkového výkonu.

Využití brownfieldu

Ve smyslu naší filozofie budou obě jednotky stavěny v objektech identifikovaných jako brownfields, kdy se starým rozpadlým budovám dává nová funkce, která koresponduje s požadavky dnešní doby na čistou výrobu elektřiny a tepla.

V jednom případě se jedná o využití staré uhelné podnikové teplárny, v druhém případě se jedná o rekultivaci starého zemědělského objektu. Jednáme i o využití zbytkového tepla v období zimních měsíců pro vytápění přilehlých objektů obce a bytových domů.