Areál byl zakoupen v roce 2017 s cílem vybudovat zde výrobně skladovací areál pro výrobu topiv značky SAVERBRIK. Areál původně sloužil jako zemědělský objekt pro třídění a dlouhodobé skladování ovoce. Zakoupili jsme tedy již existující areál, který byl z velké části ve stavu, který lze charakterizovat výrazem brownfield.

V roce 2018 byl celý areál vyklizen, vyčištěn a byly odstraněny nevhodné stavby - např. žlaby v dezolátním stavu a jiné drobné stavby, bránící pohybu po areálu.  Následně byla provedena revitalizace areálu a provozní opravy a upraveny venkovní obslužné plochy.

V průběhu r. 2021 došlo k dohodě o prodeji areálu. Během roku 2022 by tedy měl být areál odprodán z našeho stávajícího portfolia spravovaných nemovitostí.