V portfoliu se jedná o představitele projektů přípravy území pro obytnou výstavbu. V projektu Olovnice Nade Mlýnem jsme připravili lokalitu 13 pozemků k výstavbě individuálních rodinných domů. Lokalita je velmi zajímavá terasovitým terénem a přirozeně navazuje na stávající zástavbu obce s dostatečným prostorem pro zeleň, odpočinkové a obslužné zóny.

Vizualizace záměru - projekt Olovnice

A už je hotovo a prodánom, noví majitelé pozemků již staví své RD (r. 2019)

Fotografie z výstavby lokality (r. 2017-2018)