Připravujeme k realizaci pilotní projekt umístění fotovoltaické elektrárny na střechu jednoho z našich objektů. Cílem je maximální využití sluneční energie jako zdroj elektřiny pro naše provozy.

V posledních letech proběhla v této oblasti intenzivní zástavba úrodné orné půdy fotovoltaickými elektrárnami (FVE) namísto, aby se zde pěstovaly plodiny. My spatřujeme nejefektivnější umístění FVE na střešní pláště budov. A nejlépe v objektech, kde je získaná elektrická energie ihned využívána.

Na výstavbu bude navazovat samostatný vývojový projekt v oblasti akumulace a výstavba na dalších střechách. Z našeho pohledu se bude jednat o druhou etapu s odstupem cca 2 let, po vyvinutí způsobu ukládání elektrické energie.

Příprava výstavby FVE

V první etapě se soustředíme na výstavbu dvou FVE na našich dvou objektech.

Celková rozloha této instalace je cca 12 500 m2, a to v lokalitě Morava a Liberecký kraj. Zde již máme zamluvený výkon do výroby z takto instalovaných FVE. Tato realizace by měla začít již v roce 2021.

Ve druhé etapě pak celý odzkoušený komplex plánujeme instalovat na další střechy partnerů i s celým systéme úschovy energie. O dalších krocích v druhé etapě vás budeme informovat.