Areál byl zakoupen v roce 2017 s cílem vybudovat zde výrobně skladovací areál pro výrobu topiv vlastní značky SAVERBRIK. Areál původně sloužil jako moštárna jablek, zakoupili jsme tedy již existující areál (tzv. brownfield projekt).

V roce 2018 byl celý areál vyčištěn od nefunkční technologie, přistavěny objekty, revitalizovány stávající, upraveny venkovní obslužné plochy. Započali jsme také proces přesunu technologie na výrobu briket z původní továrny, která již kapacitně nevyhovovala.

Na přelomu let 2018-2019 se podařilo nastartovat výrobu v nové továrně. Kapacitou výroby se tento provoz stává největší briketárnou v ČR. V areálu se nachází také administrativní budovy a vlastní vývojové centrum briket a technologií pro briketování.

Areál bude sloužit také jako vlastní sklad produktů s dostatečnou kapacitou pro budoucí rozvoj značky.